Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2020”.Konkurs w naszym Województwie organizowany jest już po raz dwunasty i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w II kategoriach:

  1. „Najpiękniejsza Wieś”
  2. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym  na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska-

Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, wynikające z obecnej sytuacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zapisami.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2020r.
W przypadku dodatkowych pytań można  kontaktować się  z p. Anną Malinowską – Tel. 71- 776 96 74, adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl