Pomóżmy wesprzeć finansowo budowę kościoła w Szczytnikach nad Kaczawą

Pomóżmy wesprzeć finansowo budowę kościoła w Szczytnikach nad Kaczawą

Szanowni Państwo,

W dniu 1 września 2017 roku w tej miejscowości spłonął budynek
na parterze którego znajdowało się pomieszczenie, gdzie sprawowane były Msze Święte. Wioska nie posiada budynku, który można było adoptować na kaplicę. Wobec powyższego mieszkańcy zdecydowali o budowie nowej Świątyni.

Obecnie kościół jest wykończany wewnątrz. Dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców Szczytnik nad Kaczawą trwają prace polegające
na układaniu  płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów. Kolejny etap
to montaż oświetlenia, zakup ławek, konfesjonału, ołtarza, wykonanie elewacji oraz  zagospodarowanie terenu.

Od września 2017 roku przeprowadzane były w sołectwie zbiórki pieniędzy, przeznaczonych na budowę kościoła. Pomimo podjętych inicjatyw przedsięwzięcie przekracza możliwości finansowe mieszkańców.

 

Rada Parafialna oraz Mieszkańcy Szczytnik nad Kaczawą  zwracają się
z ogromną prośbą o wsparcie finansowe na rzecz budowy Kościoła
w Szczytnikach nad Kaczawą.

Wpłat można dokonywać na Nr rachunku bankowego:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO W BIENIOWICACH

 BIENIOWICE 48A, 59-216 KUNICE LEGNICKIE

83 8649 1028 2003 3000 0114 0002

 z dopiskiem: na cele kultu religijnego

 

Za wszelką pomoc Rada Parafialna oraz Mieszkańcy Szczytnik nad Kaczawą składają SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.