Drony dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunicach i Miłogostowicach

Drony dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunicach i Miłogostowicach

Gmina Kunice pozyskała dotację celową w kwocie 25.673,87 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego  pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. 

Środki pozyskane z dotacji Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu 2 dronów z kamerami termowizyjnymi oraz pozostałym wyposażeniem. Urządzenia zakupiono dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach i Miłogostowicach.

Sprzęt będzie służył do szybszego lokalizowania miejsc wypadków drogowych lub pożarów i przyczyni się do szybszego i sprawniejszego podjęcia działań ratowniczych i gaśniczych przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych.