Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ziemnice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ziemnice

Informujemy, że od 4 stycznia 2021r. rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ziemnice (naprzeciwko „POM”). Na PSZOK’u będą przyjmowane odpady selektywnie zebrane pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kunice, dostarczane przez właścicieli nieruchomości, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

PSZOK będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 15:00-17:00, środy w godzinach od 15:00-17:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00-10:00.

do pobrania:
Wykaz oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych w PSZOK