nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie”

nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie”

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2021 roku!

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 1 maja do 31 maja 2021 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.
PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 28 kwietnia 31 maja br.
KONSULTACJE TELEFONICZNE: wg harmonogramów zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych Gmin
WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się trzy webinaria szkoleniowo-informacyjne. Spotkania są bezpłatne, nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. W dniu spotkania należy kliknąć link, aby do niego dołączyć.
Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców:

  • 10 maja 2021 r. o godz. 17.00

Link do spotkania https://zoom.us/j/92194179746

  • 22 maja 2021 r. o godz. 15.00

Link do spotkania https://zoom.us/j/93647271393

  • 25 maja 2021 r. o godz. 17.00

Link do spotkania  https://zoom.us/j/96108902416

 

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel.   500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina.

 

do pobrania:
Wniosek
Regulamin lokalnego konkursu grantowego