Nowe dowody od 2 sierpnia 2021 r.

Nowe dowody od 2 sierpnia 2021 r.

W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. zmianie ulegną przepisy oraz dokumenty dotyczące dowodów osobistych.

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do umieszczenia w warstwie elektronicznej dowodu 2 odcisków palca oraz na dokumencie odręcznego podpisu właściciela dowodu. Zarówno odciski jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie, więc zniknie możliwość składania online wniosków na nowy dowód.

WAŻNE – wnioski o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP można składać do 26 lipca 2021 r.

Wymianie dokumentów będą podlegać osoby, których dowód osobisty straci ważność.