Ceny wody – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Ceny wody – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Ceny wody w Gminie Kunice.
Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy mieszkańcy zapłacą więcej? Dlaczego gmina może zmieniać ceny wody i wysokość
opłaty za odprowadzanie ścieków? Dlaczego ceny wody w małych miejscowościach
są wyższe niż w dużych miastach?

Zapraszamy do lektury informatora, w którym zebraliśmy najczęściej
pojawiające się pytania związane ze zmianami cen wody.

——————————————————-
Czy wszyscy mieszkańcy gminy Kunice muszą zapłacić więcej za wodę?

Nie.
Bieniowice, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek,
Rosochata, Spalona, Szczytniki nad Kaczawą, Szczytniki Małe – cena bez zmian, 5,16 zł za metr
sześcienny wody.

Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz Ziemnice – wzrost ceny
o 21%, z 5,14 zł na 6,22 za metr sześcienny.
Gmina Kunice zmieniła taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ale równocześnie
wprowadziła dopłaty, dzięki którym cena wody nie zmienia się w ogóle lub zmienia się minimalnie.

——————————————————-

Skąd gmina wzięła pieniądze na dopłaty, skoro nie ma takiej pozycji w budżecie?

Gmina cały czas dopłaca do cen wody. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków to jedno z kluczowych
zadań samorządu.
Tylko w ubiegłym roku ubytki wody dostarczanej przez prywatną spółkę mieszkańcom gminy wynosiły prawie
51.000 metrów sześciennych (50.798) i kosztowały gminę prawie 200.000 zł.
W 2020 roku na utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej gmina przeznaczyła dodatkowo ponad 220.000 zł,
za które:
*zakupiono 6 nowych pomp,
*wyremontowano 41 pomp,
*wymieniono 400 metrów kanalizacji

w Miłogostowicach,
wymieniono 5 hydrantów.

W tym samym roku gmina zainwestowała w system wodno-kanalizacyjny jeszcze ponad 700.000 zł
(382.276,5 zł – samodzielne inwestycje, 311.138,44 zł – wsparcie dla mieszkańców).

——————————————————-

Dlaczego podniesiono opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków?

Do końca maja 2021 roku ceny wody w gminie były na poziomie ustalonym jeszcze w 2013 roku
i podniesionym o 15 groszy w 2016 roku. W tym samym czasie płaca minimalna wzrosła o 75%,
a ceny energii wzrosły w Polsce o 34%.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które między innymi chroni mieszkańców Polski przed
nadmiernymi i nieuzasadnionymi podwyżkami cen wody, pozwala gminom wprowadzać nowe taryfy i wnikliwie
rozpatruje, czy podwyżki są uzasadnione.

Do 9 lipca Wody Polskie otrzymały łącznie 2548 wniosków taryfowych od przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych i gmin, w tym. Aż 94 % czyli 2403 to wnioski o wzrost cen za wodę i ścieki.
Jeżeli nowe taryfy proponowane przez gminę, dotyczy to również taryf z propozycją podwyżki cen,
zostały przez Wody Polskie zaakceptowane, to oznacza, że organ regulacyjny, jakim są Wody Polskie ocenił
te taryfy jako zasadne.

Podwyżki mogą wynikać ze zmian cen energii, inflacji, planowanych lub prowadzonych inwestycji czy
np. modernizacji sieci. Jeżeli przedstawione we wniosku koszty z nich wynikają, jest to podstawą do wydania
decyzji zatwierdzającej – wyjaśnia Anna Jastrzębska, Wody Polskie, Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej.
Taryfy zaproponowane przez gminę Kunice zostały przez regulatora zaakceptowane bez zastrzeżeń.

——————————————————-

Ile realnie zapłacę za wodę i ścieki?

Bieniowice, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Spalona,
Szczytniki nad Kaczawą, Szczytniki Małe:
Zakładając, że jedna osoba zużywa miesięcznie 2,25 m³ wody i odprowadza tyle samo ścieków,
to miesięczny rachunek za wodę i ścieki wzrośnie u takiej osoby o 5 zł miesięcznie.
Doliczyć trzeba jeszcze opłatę abonamentową – najczęściej 11 lub 15 zł.
Abonament jest tylko jeden i nie zależy od liczby osób.

Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz Ziemnice:
Po zmianach cen, koszty dla jednej osoby wzrosną przeciętnie o 8 zł miesięcznie (woda + ścieki).
Doliczyć trzeba jeszcze opłatę abonamentową – najczęściej 11 lub 15 zł.

Abonament jest tylko jeden i nie zależy od liczby osób.

——————————————————-

Dlaczego muszę zapłacić więcej za odprowadzanie ścieków niż za dostarczanie wody?

Woda dostarczana jest do domów grawitacyjne (spływa rurami), ścieki musza być przepompowywane
do oczyszczalni. Kanalizacja liczy 107 kilometrów rur i 120 przepompowni, każda z przepompowni zużywa
prąd, którego cena rośnie.

——————————————————-

Dlaczego cena wody jest u nas wyższa niż w mieście?

Oddajmy głos ekspertom: – Porównywanie cen wody w małych gminach i dużych miastach nie jest miarodajne.
Cena wody w miastach zawsze będzie znacząco niższa. Wynika to chociażby z liczby mieszkańców,
jacy korzystają z kilometra sieci.
Już w jednym, odpowiednio dużym, miejskim budynku tych mieszkańców może być więcej niż w całej gminie
na terenach wiejskich – informuje Anna Jastrzębska, Wody Polskie, Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej.

 

do pobrania:
Ulotka – odpowiedzi na pytania