Plany inwestycyjne w Gminie Kunice

Plany inwestycyjne w Gminie Kunice

Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa odbyli spotkanie robocze dotyczące wspólnie planowanych przedsięwzięć. Inwestycje będą dotyczyć mi.in. prac na drogach w Gminie Kunice oraz budowy ciągu pieszo — rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w miejscowości Ziemnice. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie drogi 217D z drogą 2199D oraz drogą gminną.

Podczas wykonywanych prac zostanie wybudowany chodnik o długości 418 metrów wraz z oświetlonym przejściem dla pieszych. W celu zwiększenia komfortu oraz poprawy jakości podróżowania komunikacją zbiorową zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe. Zakres prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo-rowerowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i podpisaniu umowy z Wojewodą na finansowanie 50% inwestycji, zostanie ogłoszony przetarg. Pozostałe 50% inwestycji powiat sfinansuje wspólnie z gminą. Całość zadania szacowana jest na 3 315 754 zł.

Przedmiotem spotkania był również projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice od skrzyżowania ul. Słonecznej w kierunku Jaśkowic Legnickich, którego wykonanie Starostwo Powiatowe zleci jeszcze w tym roku. Prace projektowe mają przysłużyć się do poprawy ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowę chodnika oraz naprawę konstrukcji jezdni. Rada Powiatu przyznała na projekt 80 tyś. zł.

Jeszcze w tym roku dokończona zostanie inwestycja w Bieniowicach poprzez dobudowanie zatok autobusowych. Powiat Legnicki zabezpieczył na to zadanie środki w budżecie i uzyskał pozwolenie na budowę.

W trakcie spotkania omówione zostały również sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz problem konieczności poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Jaśkowicach Legnickich.

Duże wrażenie zrobiła także, przygotowana przez Gminę Kunice i zaprezentowana przez Wójta Zdzisława Tersę, koncepcja urządzenia bulwaru przy Jeziorze Kunickim. Już dziś trwają tam prace nasadzeń roślin ozdobnych. Rozmiar i wyjątkowość przedsięwzięcia obrazują wizualizacje zamierzonych prac. Starosta zakończył już proces okazania granic jeziora, a Gmina Kunice uzyskała wcześniej od Wojewody Dolnośląskiego prawo dysponowania brzegiem do celów budowlanych, co znacznie przybliża realizację projektu.