Stanowisko Wójta Gminy Kunice

Stanowisko Wójta Gminy Kunice

STANOWISKO WÓJTA GMINY KUNICE ZDZISŁAWA TERSY

W ZWIĄZKU Z MATERIAŁEM OPUBLIKOWANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE RUCH SPOŁECZNY GMINY KUNICE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK W DNIU 13 SIERPNIA 2021R.

 

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja, w jakiej znajduje się Nasza Gmina, pokazuje jak ważny jest dialog, zrozumienie i merytoryczna rozmowa na tematy związane z życiem wszystkich mieszkańców Gminy Kunice. Jednym z takich tematów jest powstanie Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o. i wprowadzenie nowej taryfy oraz dopłat na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W związku z tym podkreślam konieczność i celowość podpisywania umów na dostawę i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców z nowym operatorem.

Dotychczasowe rozmowy i spotkania z mieszkańcami Gminy pokazały, że dialog, choć czasem trudny i nacechowany emocjami, wymaga przede wszystkim chęci dwóch stron. Miałem nadzieję, że powstałe kontrowersje i niejasności możemy wyjaśnić w sposób rzeczowy, merytoryczny, ale też przy zachowaniu wysokiego poziomu kultury osobistej.

Tym bardziej ze smutkiem odbieram, umieszczony w dniu 13 sierpnia br. na portalu społecznościowym Facebook, wpis Stowarzyszenia Ruch Społeczny Gminy Kunice reprezentowanego przez Pana Pawła Garbicza, który uderza w sposób obraźliwy nie tylko z pełnioną przeze mnie funkcję publiczną, jaką jest stanowisko Wójta Gminy Kunice, ale też prywatnie jako osobę. Otwarcie zaznaczam, że nie wyrażam zgody na prowadzenie dyskursu w sposób, w jaki zrobiło to Stowarzyszenie Ruch Społeczny Gminy Kunice. Mam również nadzieję, że poniżający charakter opublikowanego materiału jest incydentalny i nie zostanie on powtórzony w przyszłości.

 

                                                          Wójt Gminy Kunice
                                                         Zdzisław Tersa