Nabór wniosków o pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich na 2021 r.

Nabór wniosków o pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich na 2021 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2021 r.

W terminie od 1 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r., przeznaczonej na realizację celów statutowych związanych w szczególności z:

  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy