Kunice – zebranie wiejskie 14.09

Kunice – zebranie wiejskie 14.09

Sołtys i Rada Sołecka wsi Kunice zapraszają mieszkańców Kunice na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022, które odbędzie się 14.09.2021r. o godzinie 18:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach.