Ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego!

Ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego!

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis "wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia",

Gminne Biuro Spisowe w Kunicach przypomina o konieczności dopełnienia obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową formą jest samospis internetowy, który można wykonać na stronie https://spis.gov.pl . Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą udać się do urzędu gminy w celu wykonania spisu przy pomocy uprawnionego pracownika.

Termin na spisanie się w ramach NSP 2021 upływa w dniu 30.09.2021r.