Spotkania informacyjne dot. obwodnicy Legnicy

Spotkania informacyjne dot. obwodnicy Legnicy

W imieniu Wykonawcy IVIA S.A. zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących Opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla Obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.

Inwestycja realizowana będzie na zlecenie Gminy Legnica i wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu legnickiego w gminie Legnica, Legnickie Pole i Kunice. Początek rozpatrywanych wariantów inwestycji zaczyna się na istniejącej drodze wojewódzkiej nr  333 na rondzie Bitwy Legnickiej. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na istniejącej drodze Krajowej nr 94 (ul. Wrocławska).

Cel i zakładany efekt zadania to:

  • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego na istniejącej drodze DK94,
  • korzyści makroekonomiczne: zmniejszenie kosztów społecznych związanych z oszczędnościami paliw napędowych, czasu podróży, zmniejszenie kosztów leczenia ofiar wypadków,
  • stworzenie bezpiecznego nowego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego,
  • ułatwienie dojazdu mieszkańców gmin sąsiadujących,
  • podniesienie parametrów nośności drogi,
  • poprawa warunków ruchu na drodze krajowej,
  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych,
  • poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
  • zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

Terminy spotkań informacyjnych:

GMINA LEGNICA – 12.10.2021, godz. 17:00 – 19:00
Lokalizacja:  Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Henryka Jordana 17, 59-220 Legnica

GMINA LEGNICKIE POLE ORAZ KUNICE – 13.10.2021, godz. 16:00 – 18:00
Lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

Szczegółowe informacje dostępne w pliku DK94_v2 oraz na stronie internetowej pod adresem: http://obwodnicalegnicydk94.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu spotkań informacyjnych w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 29.10.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: legnicadk94@ivia.pl  lub poczta na adres IVIA S.A., Biuro w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne – DK94”.