250.000,00 zł na Laboratoria Przyszłości w Gminie Kunice!

250.000,00 zł na Laboratoria Przyszłości w Gminie Kunice!

Aż 250 tys. zł otrzymała Gmina Kunice w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Laboratoria Przyszłości”. Pozyskane wsparcie finansowe skierowane jest do szkół i ma na celu wyposażenie placówek w sprzęt techniczny niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych oraz rozwoju kompetencji kreatywnych wśród uczniów.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoły podstawowe w naszej gminie zostaną wyposażone w taki sprzęt, jak:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.),
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
  • wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne.