Konkursy dla organizacji pozarządowych

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Poniżej przedstawiamy informację na temat konkursów dla organizacji pozarządowych:

1. Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku. Szczegółowe informacje oraz harmonogram dostępne są tutaj: umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/harmonogram-konkursow/

2. Konkurs Grantowy Fundacji DOZ dbam o zdrowie
Konkurs już po raz dziesiąty integruje środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 9 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym około 20 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.

Pula środków przeznaczona na realizację X edycji: 1 milion złotych
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 roku do godz. 23:59
Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne na stronie https://dozfundacja.pl/granty