DODATEK OSŁONOWY -sprawdź zasady i złóż wniosek

DODATEK OSŁONOWY -sprawdź zasady i złóż wniosek

Informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy Kunice przy ul. Gwarnej 1.

Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Do pobrania: Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska