Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kunice

W związku z Postanowieniem Nr 16/2022 Komisarza Wyborczego z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Kunice w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Kunice wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2022 r., ponowne głosowanie w dniu 30 stycznia 2022 r., zaprasza się Panią/a/ na posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się 07 lutego 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali GOKiS w Kunicach przy ulicy Słonecznej 11.

Porządek obrad XXXVII sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Kunice.
3. Zamknięcie sesji