Ogłoszenie – zebranie wiejskie mieszkańców Miłogostowic

Ogłoszenie – zebranie wiejskie mieszkańców Miłogostowic

Wójt Gminy Kunice
zaprasza mieszkańców Miłogostowic
na zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Miłogostowice, które odbędzie się
24 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Miłogostowicach.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
5. Ogłoszenie wyników głosowania.
6. Zamknięcie zebrania.

Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno- epidemiologicznych (maseczka)

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg