Informacja dla rodzin, które przyjęły uchodźców z Ukrainy

Informacja dla rodzin, które przyjęły uchodźców z Ukrainy

W związku z tym, iż Wójt Gminy Kunice obowiązany jest prowadzić ewidencję uchodźców z Ukrainy informuję rodziny ,które przyjęły uchodźców do swojego gospodarstwa domowego, że powinni dokonać zgłoszenia przyjętych uchodźców w Urzędzie Gminy w Kunicach – pokój nr 16.

Informacje w wyżej wymienionej sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: 76-85-75-322 wew. 40 lub 76-85-75-322 wew. 35

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg