Informacje z działalności wójta

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Szczedrzykowice, Wójt uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Legnicy, dotyczącym zmiany trasy linii autobusowej nr 23 na odcinku Jaśkowice Legnickie- Szczedrzykowice. O wszystkich zmianach związanych z tą inwestycją, będziemy informować na bieżąco za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

Wójt zawarł umowę z Kancelarią Adwokacką adw. Justyna Kołek na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.