Rusza nowa edycja projektu Moja Mała Ojczyzna

Rusza nowa edycja projektu Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna - logotyp

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. Dla fundacji, stowarzyszeń, publicznych szkół i bibliotek, domów kultury.

O programie
Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Wnioski mogą składać:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina),
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej.

W 6. edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.
Maksymalna kwota dofinansowania 30 000,00 zł brutto

 

więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/