Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” prosi DBAJMY O ZASOBY WODY

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” prosi DBAJMY O ZASOBY WODY

 

Szanowni Państwo
– Prosimy o niepodlewanie ogródków przydomowych i nie napełnianie coraz większych basenów rozporowych wodą pitną z sieci wodociągowej w okresie obecnej suszy hydrologicznej i wysokich temperatur.
– Urządzenia pomiarowe wskazują na 70% wzrosty zużycia wody pilnej na terenie dostarczania wody przez ZKWL Lisowice.
– Duże zapotrzebowanie na wodę w godzinach wieczornych, kiedy rozbiory wody są największe, może skutkować obniżeniem ciśnienia w sieciach oraz mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody.