Informacja

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z kierowanymi do Urzędu zapytaniami informuję, że zobowiązania wynikające z wyroków sądowych, które były procedowane w czasie XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały przez Gminę uregulowane.
Łącznie przekazana została kwota 1.234.375,22zł.

Z poważaniem Wójt Gminy Józef Pieróg