Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Informujemy o NABORZE Formularzy zgłoszeniowych do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020, który trwa do końca miesiąca.

– LINK DO INFORMACJI NA FACEBOOK : https://www.facebook.com/agencja.arleg/videos/1044797866407683
– LINK DO INFORMACJI NA LINKEDIN : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965966659488542720

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w okresie VI.2021-VI.2023, min. 495 osób w wieku 18-29 lat, dzięki rozpoczęciu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej młodym ludziom, uwzględniającego następujące elementy: szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa; finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

logo UE