Informacja o realizacji projektu „GRANTY PPGR”

Informacja o realizacji projektu „GRANTY PPGR”

granty ppgr -logo

Szanowni Państwo,

Gmina Kunice informuje, że w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany jest projekt Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Na obecnym etapie realizacji projektu podpisane zostały umowy z Wykonawcami na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, tablety). Aktualnie oczekujemy na dostawy zamówionego sprzętu.

Po dostarczeniu komputerów do Urzędu Gminy w Kunicach poinformujemy Beneficjentów projektu o sposobie przekazania i odbioru sprzętu komputerowego.