Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

dwójka dzieci - fotografia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

skończył się czas letniego wypoczynku, czas przeznaczony nie tylko na regenerowanie sił, ale także na poznawanie pięknych miejsc w naszej Ojczyźnie, odkrywanie nowych możliwości, pasji, talentów.

Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego nawiązują do sukcesów w nauce, ale również satysfakcji z własnych osiągnięć. Początek września to ważny moment nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. Co roku ten miesiąc to symboliczny nowy początek.

Początek roku szkolnego otwiera kolejny etap, wypełniony z jednej strony obowiązkami, a z drugiej – inspirujący do podejmowania ambitnych wyzwań, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, dokonywania wyborów dalszych, ciekawych dróg edukacji. Dla większości 1 września to dzień powrotu w znajome, szkolne mury, do spotkań z przyjaciółmi i ulubionymi nauczycielami, dla innych – to wejście w zupełnie nowe, nieznane środowisko, to niepewność, ale i nadzieja, to stres, ale i radość.

Życzę wszystkim wielu powodów do dumy, szczęścia i satysfakcji płynącej z osiągnięć własnych, sukcesów uczniów, dzieci. Niech ten rok szkolny przyniesie Państwu same dobre dni.

 

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg