Zebranie wiejskie – Ziemnice

Zebranie wiejskie – Ziemnice

W dniu 14.09.2022r. o godzinie 19:00 odbędzie się zebranie wiejskie w Ziemnicach. Tematem zebrania będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.
Miejsce zebrania: Świetlica w Ziemnicach (WOK Ziemnice)