Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

„Można odejść na zawsze, by zawsze być blisko”
Ks. J. Twardowski

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Pana Pawła Radzińskiego

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunicach w latach 2004-2007,
nauczyciela, wychowawcy dzieci i młodzieży,
 dobrego i życzliwego człowieka. 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu 06 października br.  o godz. 9.15
na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy ul. Wrocławska.

 

Łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi
przekazując najszczersze wyrazy współczucia.

 

Wójt Gminy Kunice – Józef Pieróg
Przewodniczący Rady Gminy Kunice – Krzysztof Błądziński
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Kunicach