Bądźmy ostrożni używając fajerwerków

Bądźmy ostrożni używając fajerwerków

Pokazy fajerwerków w Noc Sylwestrową to piękna i radosna tradycja. Należy jednak pamiętać o zachowaniu rozwagi i ostrożności. W wyniku niewłaściwego użytkowania fajerwerków corocznie do szpitali trafia wiele poszkodowanych osób.

Miejmy na uwadze fakt, iż fajerwerki to materiały wybuchowe, łatwopalne, a więc należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami. Odpalane w miejscach publicznych lub na posesjach prywatnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Zatem stosujmy się do zasad bezpieczeństwa dotyczących materiałów pirotechnicznych, a mianowicie:

  • Nie odpalajmy fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, w których ich użycie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi – niezachowanie środków ostrożności i stworzenie zagrożenia dla innych jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, grzywną, naganą i przepadkiem środków pirotechnicznych (art. 51 kodeksu wykroczeń),
  • Nie używajmy materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, na tarasach i balkonach, a także z okien budynków,
  • Przed odpaleniem fajerwerków zapoznajmy się z instrukcją obsługi – producent ma obowiązek umieścić ją na opakowaniu, koniecznie w języku polskim.
  • Nie używajmy materiałów pirotechnicznych pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.
  • Fajerwerków oraz petard nie można odpalać trzymając je w dłoni.

Przypominam także, że środki pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim i należy je nabywać w sklepach posiadających odpowiednie zezwolenia. Należy również pamiętać o zwierzętach – psach, kotach, u których huk fajerwerków i petard wywołuje silny stres.

W związku z powyższym apeluję o przemyślany zakup i rozważne użytkowanie petard i fajerwerków w okresie noworocznym.
Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg