Utrzymanie dróg w będących w administracji Gminy Kunice

Utrzymanie dróg w będących w administracji Gminy Kunice

droga w zimie

W sezonie zimowym 2023 zimowe utrzymanie dróg w będących w administracji Gminy Kunice powierzono następującym podmiotom:

RAF-KOP-BUD Rafał Stępień, Bieniowice 35, 59-216 Kunice
tel. 783 111 246

Prace w zakresie odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :

  1. a) nr II – dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Kunice, Spalona, Szczytniki Małe, Golanka Górna (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).  
  2. b) nr III – dróg gminnych wewnętrznych na terenie następujących sołectw: Ziemnice, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Rosochata, Piotrówek, – ok. 25 km (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).

BUZUN , Dorota Łozińska , Szczytniki Nad Kaczawą 26, 59-216 Kunice
tel. 782 442 862 oraz 605 192 595

Prace w zakresie odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :
nr I – dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa: Bieniowice, Szczytniki Nad Kaczawą, Pątnów Legnicki, Miłogostowice (wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości).

Zasady odśnieżania i likwidacji gołoledzi na drogach:
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji usługi od stwierdzenia wystąpienia zjawiska:

–  gołoledzi, lodowicy – najpóźniej 4 godziny,
– opad śniegu luźnego – najpóźniej 6 godzin,
– usunięcie nawianych zasp – najpóźniej do 8 godzin.
– wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6.00  rano

 

do pobrania: