Dzień Ofiar Przestępstw oraz Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzień Ofiar Przestępstw oraz Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa jest najważniejszym celem tego dnia. Następnie, 23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii z Departamentu Działań Edukacyjno-Prewencyjnych przyłączając się do obchodów, proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

W związku z tym, 22 lutego br. w siedzibie Państwowej Komisji, w godzinach 10.00-18.00 pod nr telefonu: 533-648-227 będzie dyżurował prawnik, a pod nr 533-652-418 psycholog. Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj pierwszy krok na drodze rozwiązania problemów wynikających z doświadczeń przemocy.

Specjaliści będą dyżurowali również w godzinach 10.00-16.00 w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br., w którym obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją.