Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program – OCHRONA ZABYTKÓW

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program – OCHRONA ZABYTKÓW

Program ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5
https://granty.pl/5400/