Nagroda im. Jürgena Gretschela „Śląskie Niebo”

Nagroda im. Jürgena Gretschela „Śląskie Niebo”

W imieniu własnym oraz  Stowarzyszenia Pamięć i Dialog z Legnicy  i Prezydenta Miasta Legnicy Pana Tadeusza Krzakowskiego serdecznie zapraszam do udziału w procesie wyłaniania kandydatów z terenu powiatu legnickiego w tegorocznej edycji tego prestiżowego wyróżnienia. Nagroda jest wyrazem uznania zasług i szacunku dla osób prawnych oraz fizycznych, które w sposób szczególny dbają o wielokulturowe dziedzictwo Legnicy i regionu legnickiego, działają na rzecz tolerancji, współpracy oraz dialogu ludzi różnych kultur, tradycji i religii.

Nagrodę przyznaje kilkunastoosobowa kapituła złożona z przedstawicieli mniejszości narodowych oraz etnicznych, lokalnych organizacji pozarządowych, środowisk regionalistów
i historyków.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie stowarzyszenia Pamięć i Dialog (www.pamiecidialog.pl) w zakładce Kapituła nagrody ”Śląskie niebo Jürgena Gretschela” oraz Urzędu Miasta Legnica (www.legnica.eu) w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji.

Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia Pamięć i Dialog (59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6) w terminie do 30 maja 2023 r.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Joanny Lisowskiej, Sekretarz Kapituły,
tel. 602 189 774, e-mail: janinalisowska@wp.pl

 

Wójt Gminy Kunice

Józef Pieróg