Umowa dotacyjna na zakup sprzętu dla NZOZ w Jaśkowicach Legnickich

Umowa dotacyjna na zakup sprzętu dla NZOZ w Jaśkowicach Legnickich

W dniu 02 czerwca 2023 w Urzędzie Gminy Kunice podpisana została umowa w sprawie udzielenia dotacji dla NZOZ w Jaśkowicach Legnickich.
Kwota 60.000,00zł przekazana zostanie na zakup Ultrasonografu DC-80A z X-Insight.
Przekazana kwota dotacji pochodzi z otrzymanej przez Gminę Kunicę puli środków z Konkursu „Rosnąca Odporność” – inicjatywy w ramach Narodowego Programu Szczepień premiująca gminy z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r.
Zakupiony sprzęt ma wspierać badania dążące do poprawy zdrowia po pandemii Covid-19.