W dniu 6 czerwca 2023r. zakończyła się inwestycja drogowa w Miłogostowicach

W dniu 6 czerwca 2023r. zakończyła się inwestycja drogowa w Miłogostowicach

Nazwa zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłogostowice dz. nr 189/3 gmina Kunice.
  • W efekcie powstało ok 480 5-cio metrowej drogi wraz z poboczami i zjazdami.
  • Wartość przedsięwzięcia: 750.000,00zł
  • Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.