Informujemy, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Pątnów Legnicki

Informujemy, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w miejscowości Pątnów Legnicki

Zawiadomienia z informacją o nowym adresie nieruchomości zostały wysłane do wszystkich właścicieli nieruchomości, zgodnie z wykazem danych zawartym w Ewidencji Gruntów i Budynków. Osoby, które nie otrzymały zawiadomienia, mogą uzyskać informację na temat nowego adresu kontaktując się telefonicznie z urzędem gminy pod numerem: 76 85 75 322 wew. 37. Nowe adresy można także wyszukać na stronie internetowej www.kunice.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_kunice. Mieszkańców potrzebujących urzędowego poświadczenia zameldowania pod nowym adresem zapraszamy do Urzędu Gminy w Kunicach. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na podawanie nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Wykaz zmian adresów nieruchomości w obrębie Pątnów Legnicki został przekazany przez tut. urząd do takich instytucji jak: Urząd Statystyczny w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy, Poczta Polska, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Państwowa Straż Pożarna w Legnicy, Komenda Miejska Policji w Legnicy, Urząd Skarbowy w Legnicy, ZUS w Legnicy, KRUS, ZUK w Kunicach, ZK „Wodociąg Lisowice”, Tauron Dystrybucja, PGNiG w Legnicy, NFZ w Legnicy. Niezależnie od tego, przy najbliższym kontakcie z ww. instytucjami należy zgłosić fakt zmiany dotychczasowego adresu. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do zgłoszenia zmiany adresu w CEIDG. Zmianę adresu należy także zgłosić pracodawcy lub w urzędzie pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz instytucjom, z którymi posiadają Państwo zawarte umowy, jak np. banki, ubezpieczenia czy dostawcy usług.

Mieszkańcy zameldowani pod dotychczasowym adresem zostaną przemeldowani z urzędu. Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego, paszportu oraz prawa jazdy. Wymianie podlegają natomiast dowody rejestracyjne pojazdów.

Informujemy także, że urząd gminy dokona oznakowania ulic poprzez zamontowanie tabliczek z ich nazwami. Po stronie właścicieli nieruchomości znajduje się natomiast obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dni otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Mimo trudności, które mogą wystąpić w początkowym okresie zmiany adresów liczymy, że nowa numeracja wpłynie pozytywnie na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Pątnowa Legnickiego, ułatwi poruszanie się po miejscowości osobom przyjezdnym, firmom kurierskim a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do celu.

 

 Wójt Gminy Kunice

 Józef Pieróg