Granty do 100 tys. zł na zajęcia sportowe w nowym programie ministerstwa sportu

Granty do 100 tys. zł na zajęcia sportowe w nowym programie ministerstwa sportu

Do 14 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie zajęć oraz wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach nowego programu ministerstwa sportu Mikro Granty.

Mikro Granty przeznaczone są dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Górna granica wsparcia to 20 tys. zł na wydarzenie, przy czym jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie pięć wydarzeń.

Zadania w ramach programu Mikro Granty realizowane są od 1.07.2023r do 30.11.2023r.

Szczegółowe warunki i kryteria udziału w Programie Mikro Granty:

Regulamin – Mikro Granty (mikrograntysportowe.pl)