„Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”

„Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”

Fundacja KGHM Polska Miedź ogłosiła konkurs pn.: „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”, który skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju.

Środki można wykorzystać na:

a) sprzętu przeciwpożarowego
b) sprzętu ratownictwa technicznego
c) sprzętu ratownictwa wodnego; d) sprzętu ratownictwa medycznego
e) sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego
g) sprzętu ratownictwa wysokościowego
h) sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego
i) wyposażenia osobistego oraz ochronnego strażaków

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 roku.

Szczegóły w linku poniżej:
Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP – Strona główna – Fundacja KGHM