Wręczenie promesy na malowanie elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach.

Wręczenie promesy na malowanie elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach.

polski lad

Z ogromna przyjemnością wręczyłem promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznaną dla Kościoła w Kunicach.
Wartość otrzymanego wsparcia: 163.660,00zł.
Kwota ta zostanie spożytkowana na malowanie elewacji Kościoła a promesę odebrał Ksiądz Proboszcz Andrzej Białek.
Spotkanie było okazją do omówienia dalszego planu działania w celu wykorzystania pozyskanych środków.