Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego (08.09.2023r.)

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego (08.09.2023r.)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Dnia 08-09-2023 (piątek) o godzinie 18:00
W miejscowości
Szczytniki Małe
ul.Kwiatowa (sala WOK)
odbędzie się zebranie wiejskie

Celem zebrania jest uchwalenie wniosku dotyczącego
podziału środków z funduszu sołeckiego dla miejscowości
Szczytniki Małe na rok 2024 w kwocie 29 837,91zł

Podczas trwającego zebrania planowane jest sformułowanie
nowego wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć wynikających z
realizacji „pierwotnego” wniosku z funduszu sołeckiego na rok
bieżący, tj. na rok 2023.

 

Sołtys Sołectwa Szczytniki Małe
/-/ Piotr Świątko