Informacja o wyborze oferty na realizację programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na rok 2024”

Informacja o wyborze oferty na realizację programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na rok 2024”

W konkursie ofert na realizację programu pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na rok 2024” wybrana została oferta Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ulicy Staropolskiej 7a, 59-216 Kunice. Kwota dofinansowania: 150000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Kunice, dnia 07 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg