Stanowisko Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie Postanowienia Nr 44/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Stanowisko Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie Postanowienia Nr 44/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu