Odbiór bioodpadów

bioodpady

Od stycznia 2024 r. wprowadziliśmy zbiórkę odpadów biodegradowalnych do pojemników. Wszystkie nieruchomości zamieszkałe (oprócz zadeklarowanych nieruchomości z kompostownikiem bądź posiadających pojemniki na bio) zostały wyposażone w brązowe pojemniki o pojemności 240 l, które dostarczyła firma świadcząca usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Kunice, LPGK Sp. z o.o.

Zmiana była odpowiedzią na oczekiwania i prośby naszych mieszkańców albowiem dotychczasowy sposób zbiórki bioodpadów był problematyczny pod wieloma względami. Do worków nie można było wrzucić zbyt dużo odpadów, ponieważ pękały, a przepełnione stanowiły kłopot dla ekipy odbierającej, dlatego jak najszybciej chcieliśmy wprowadzić zbiórkę tych odpadów do pojemników. W okresie od 01 kwietnia do 31 października odbiór bioodpadów będzie odbywał się raz w tygodniu, a nie jak to było dotychczas raz na dwa tygodnie. W przypadku, gdy nie zmieszczą się wszystkie odpady do pojemnika można wrzucić je do worka, ale musi on być koloru brązowego. Ponadto w celu zapewnienia czystości i higienizacji pojemników zaplanowaliśmy ich mycie dwa razy w roku. Do brązowych pojemników należy wrzucać tylko bioodpady, bez worków.

Jeżeli chcieliby Państwo wymienić mały, stary pojemnik na duży 240 l to prosimy o kontakt z pracownikiem tut. Urzędu tel. /76/ 85 75 322 wew. 49.