Program „Czyste Powietrze” w liczbach

Program „Czyste Powietrze” w liczbach

czyste powietrze

Według stanu na dzień 31.03.2024 roku z terenu Gminy Kunice:

  • złożono 146 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych wyniosła 85,
  •  łącznie wypłacono 1.087.876,64 zł dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (zadania zakończone)

czyste powietrze