Informacja w sprawie prawomocnego Wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt II K 217/23)

Informacja w sprawie prawomocnego Wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt II K 217/23)

Zgodnie z pismem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. (sygnatura akt II K 217/23) podaje się do publicznej wiadomości na portalu Urzędu Gminy Kunice odpis prawomocnego wyroku w/w Sądu.

Do pobrania: