Pierwszy w Polsce w historii Szkolny Spis Statystyczny w Kunicach

Pierwszy w Polsce w historii Szkolny Spis Statystyczny w Kunicach

,,Nadejdą  czasy, kiedy myślenie statystyczne stanie się taka sama koniecznością jak pisanie i czytanie”,-H.G.Wells ( 1901 r.).

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi  Śląskiej  w Kunicach już teraz potrafią wykorzystać wiedzę statystyczną w codziennym myśleniu dzięki uczestnictwu w programie edukacyjnym,,Statystyka w edukacji,, zrealizowanym we współpracy z Urzędem Statystycznym w Legnicy. Program ten opracowany przez  pracowników  Urzędu Statystycznego we Wrocławiu   ma pełną  nazwę  ,,System Wspierania Edukacji Statystycznej Dzieci i Młodzieży,, ( SWESDiM) , jako systemowe działanie wspierające działania  MEN i MNiSW. Idea programu polegała na działaniach edukacyjnych w formie cyklicznej, przeprowadzonych w ciągu trzech lat dla uczniów klas 4-6. 

W tym czasie dzieci poznawały tajniki pracy statystyka, metody pozyskiwania danych i ich wykorzystania  do stworzenia całości informacyjnych. Zabawowa forma zajęć oraz aktywne metody pracy zastosowane w legnickim Oddziale   Urzędu  Statystycznego we Wrocławiu  zachęcały dzieci do uczestnictwa w spotkaniach , były zarazem doskonałą formą uczenia się statystyki. Quizy i  warsztaty  oraz stopniowanie trudności zadań  dawały uczestnikom dużo satysfakcji . Profesjonalizm pracowników, przyjazna atmosfera podczas lekcji stymulowały  do współzawodnictwa, czemu przyglądał się Mały Guś- maskotka Urzędu Statystycznego .Niezaprzeczalną  wartością zajęć  okazało się przybliżenie dzieciom tajników pracy statystyka i zwiększenie ich świadomości na temat  istoty badań  statystycznych oraz źródeł  i  sposobów pozyskiwania danych do analiz  statystycznych . Dzieci przekonały  się , że badania statystyczne są potrzebne i pożyteczne , ponieważ pozwalają lepiej poznać obraz społeczeństwa i zmieniające  się trendy w rozmaitych  obszarach życia oraz zasięgach terytorialnych.

Program dał uczniom mocną podstawę wiadomości i umiejętności statystycznych , które mogli wykorzystać 19 kwietnia  podczas Dnia Statystyka  w szkole w ramach podsumowania osiągnięć programu.    9 maja Telewizja Polska TVP 3 we Wrocławiu zaprasza naszą Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Śląskiej do studia, aby w Faktach o Poranku (o 8.00 godzinie) podzielić się  z telewidzami tym wspaniałym projektem i zachęcić inne Szkoły do współpracy w ramach podniesienia jakości pracy Szkoły.

Aby wykorzystać nabyte umiejętności  pracy statystyka, uczniowie bawili się w młodych rachmistrzów , zbierali dane ,  wykorzystywali metody przetwarzania danych i  udostępnili   informacje. 

 Nad prawidłowym przebiegiem spisu czuwali pracownicy Urzędu Statystycznego zaproszeni do szkoły.

  Jedna z metod analizowania danych   statystycznych   pozwoliła rozstrzygnąć   konkurs plastyczny zatytułowany ,,Statystyka i liczby”. Głosowanie uczniów na najlepsze ich zdaniem prace pełne było emocji .

 Warto pamiętać, że opisany powyżej  program edukacyjny zrealizowano w wybranych szkołach z terenu Dolnego Śląska, a jego forma spotykała się z pozytywnym odbiorem   ze strony nauczycieli , rodziców i uczniów.

Efekty pracy edukacyjnej trenerów Urzędu Statystycznego  można zaobserwować bardzo szybko,  bowiem dzieci wprowadzone w świat statystyki w sposób przyjazny i pełen ciekawości poznawczej  poznają cyfry, które przestają  kojarzyć  im się z czymś  niezrozumiałym  i nieprzyjemnym., trudnym do zrozumienia. Dostrzegają, że cyfry to świat współistniejący z człowiekiem, że  konieczność myślenia statystycznego jest  ważnym elementem życia każdego człowieka.