proxartx

20 maja 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 UCHWAŁA NR II/10/18RADY GMINY KUNICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy […]
20 maja 2019

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 W 2018 roku pojawiło się wiele zmian prawnych istotnych dla organizacji pozarządowych. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze z […]
20 maja 2019

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2019

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2019r Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2019r DO POBRANIA: Harmonogram 2019
17 maja 2019

Odbiór „żywych” choinek

Odbiór „żywych” choinek Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady niepotrzebne „żywe” choinki należy wystawiać w dniu odbioru bioodpadów z brązowego […]
17 maja 2019

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. DO POBRANIA: Harmonogram 2019
17 maja 2019

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019 Zbieramy baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych, chemikalia, odzież, lampy, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
17 maja 2019

Brak odbioru popiołu

Brak odbioru popiołu Z uwagi na brak odbioru POPIOŁU od miesiącach od  IV do IX prosimy o jego gromadzenie razem z odpadami zmieszanymi. Popiół można gromadzić […]
16 maja 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wójt Gminy Kunice działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
13 maja 2019

Odpowiedź na interpelację z dnia 25.04.2019

Odpowiedź na interpelację z dnia 25.04.2019 DO POBRANIA: Odpowiedź na interpelacje
12 maja 2019

Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy

Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego DO POBRANIA: Postanowienie nr 153/2019
10 maja 2019

Informacja – spis wyborców

Informacja – spis wyborców Wójt Gminy Kunice informuje, że spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest udostępniony do wglądu  w Urzędzie Gminy, w pokoju nr […]
7 maja 2019

Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy

Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych nadzień 26 maja 2019r. DO POBRANIA: Załącznik […]