Informacja dotycząca Klubu „Senior+” w Kunicach

Informacja dotycząca Klubu „Senior+” w Kunicach

program SERNIOR+

Rada Gminy Kunice Uchwałą z dnia 29 września 2022 utworzyła Klub Senior+”. Siedzibą Klubu „Senior+” są Kunice ul. Legnicka 15.
Przynależność do klubu „Senior+” oparta jest na zasadzie dobrowolności. Do Klubu „Senior+” przyjmowane są osoby, które są mieszkańcami Gminy Kunice oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie.
Seniorzy z terenu Gminy Kunice chętni do korzystania z Klubu „Senior +” proszeni są o kontakt w GOPS w Kunicach ul. Legnicka 15.

do pobrania: