Informacja nt. zgłaszania chęci zakupu węgla

Informacja nt. zgłaszania chęci zakupu węgla

obraz - Węgiel + Informacja

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy Kunice informuje, że w związku z kończącym się procesem legislacyjnym ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy Kunice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach zbiera informacje o zainteresowaniu i deklarowanej ilości węgla, który mieszkańcy Gminy Kunice planują zakupić po preferencyjnych cenach.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie chęci zakupu węgla ze wskazaniem:

  1. Rodzaju węgla (groszek, orzech lub miał).
  2. Ilości (łączny limit: do 3 ton na jedno gospodarstwo domowe – 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).

Zgłoszenia dokonać należy na załączonym druku w terminie do 07 listopada 2022r.:

  • osobiście składając ankietę w Urzędzie (ul. Gwarna 1) w godzinach pracy Urzędu lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach (ul. Legnicka 15)
  • drogą mailową na adres: k.malek@kunice.pl

Dodatkowo informujemy, że uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

  • otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony został wniosek o wypłatę  dodatku węglowego,
  • nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 76 85-75-322 wew. 49 lub 731 800 017.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

 

do pobrania: