Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych!

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych!

Gmina Kunice zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o chęci przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

  • wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
  • modernizację centralnego ogrzewania;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • Beneficjentem może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego albo najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy lub wspólnota mieszkaniowa (od 3 do 7 lokali mieszkalnych).
  • Uwaga !!! Rozpoczęcie przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie potencjalnego Beneficjenta z gminą, co oznacza, że zadania już wykonane lub rozpoczęte nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.
  • Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

– podstawowym –do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł;
– podwyższonym –do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł;
– najwyższym –do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł;

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej do dnia 19.01.2024r.  do Urzędu Gminy Kunice  do sekretariatu znajdującego się w pokoju nr 12

Więcej szczegółów dotyczących programu na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie.

 

 

do pobrania: